Google+ Tweeter

עוד על ענבר


שורשים והיסטוריה

עוד על ענברבאזור ענבר שכן כפר חנניה המקראי – ישוב יהודי שהתקיים ברציפות מימי בית ראשון ועד המאה ה-16. הישוב המקראי הוקם על הגדה של נחל צלמון שזרם כאן בעבר בכל ימות השנה. פרסומו העיקרי של הישוב בא לו מעבודות הקדרות. הכדים שיוצרו מהאדמה המקומית היו מפורסמים בכל הארץ ככדים שאינם נשברים.

בכפר חנניה חי בתקופת התלמוד אחד מגדולי פרשני המשנה, רבי חלפתא, אשר קברו ניצב מתחת לעץ האלון הגדול והעתיק (בן מעל ל-500 שנה), ליד צומת חלפתא הסמוך.

מצפון לצומת שרידי כפר חנניה המקראי, ובהם בית כנסת אשר לו קיר אחד בנוי ושלושה חצובים.

במאה ה-16 נטשו היהודים את הישוב מטעמי ביטחון ועברו לפקיעין שם היתה קהילה יהודית גדולה יותר.

הקיבוץ והאירוח הכפרי

קונטרבסבראשית הקמת המצפים בגליל, בסוף שנות השבעים, הוקם כאן מחנה התיישבות זמני בשם "גבעת חנניה" אשר שימש אתר זמני למושבים שהוקמו באזור על ידי בני המושבים ממרום הגליל. ביום העצמאות 94' עלינו למקום, קבוצה של בני ויוצאי קיבוץ, במטרה להקים כאן את ביתנו.

שרידי המבנים שמצאנו במקום שופצו על ידינו והקמנו בהם את מרכז האירוח והסדנאות המהווה את הענף העיקרי של קיבוצנו.

ויקיפדיה על ענבר