Google+ Tweeter

מרכז סדנאות – שיטות מודעות הנלמדות בענבר


שיטות מודעות הנלמדות בענבר

 

במרכז הסדנאות של ענבר נלמדות מגוון שיטות תרגול, ריפוי ומודעות. חלק מהשיטות נלמד בסדנא מרוכזת אחת וחלקן במספר סדנאות המתקיימות ברמות שונות.

 

לחלק מהשיטות סדנאות מתוכננות שכבר נקבע להן מועד והן מופיעות גם בלוח הסדנאות המעודכן. להלן מידע כללי על השיטות:

 

הטאו המרפא

 

נשימה מעגלית

 

ויפאסנה של תובנה

 

קונדליני יוגה

 

מעגלי הקשבה

  

טאו שיאצו

 

למארגני סדנאות בלבד: